Tranh cát xin đừng bỏ con

Admin | 20/12/2016

Tranh cát động đừng bỏ con mẹ ơi phản ánh hiện trạng đáng buồn của xã hội đó là nạn nạo phá thai. Quan hệ bừa bãi của những bạn trẻ nạn ức hiếp trẻ vị thành niên khiến nạn phá thai không thể kiển soát. Sự sống là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho mỗi chúng ta, ngay từ trong bụng mẹ nhưng hình hài đã có linh hôn sống, có quyền được sống, quyền làm người. Hãy cứu lấy những sinh linh bé nhỏ.